500+ nie zachęca Polek ze wsi do rodzenia Więcej dzieci z nieformalnych związków ( marek-kurek )

Rozwiązaniem na powiększenie przyrostu urodzeń jest :

Zagwarantowanie mieszkań dla młodych rodzin, aby nie musiały się martwić że kiedyś mogą je stracić

Stała praca nie jakieś dziwne umowy. Rodzice nie mogą się martwić że mogą stracić pracę z dnia na dzień

Pomoc państwa przy utracie pracy

Człowiek ma dom pracę nie martwi się o jutro i zaczyna myśleć o dzieciach