61% Polaków uważa, że środowiska LGBT obrażają wiarę, niszczą rodzinę, lub.. ( Pol12345 )

@VCO1 poszanowanie chyba siebie, bo innych nie szanujecie. A do tego jesteście tak głupi, że obrażacie największą grupę ludzi, vide tęczowe aureole.