61% Polaków uważa, że środowiska LGBT obrażają wiarę, niszczą rodzinę, lub.. ( Pol12345 )

@inver: 100% racji. Tępić debilizm.