Będą regulacje najmu krótkoterminowego ( fabtosz )

@fabtosz: istnieją mocne badania [potrzebne źródło] wskazujące na to, że masz rację. Otwieranie granic, tanie linie lotnicze i bogacenie się społeczeństw sprzyjają turystyce, której istnienie generuje dziś lokalnym społecznościom więcej strat niż korzyści.
Na drogach korki, w sklepach drożyzna i kolejki, w kolejkach pretensjonalni janusze…
Turyści? Lokalsi ich nienawidzą.