Chocianów: Zakopał zwłoki swojej matki i pobierał jej emeryturę ( temoque )

Jak co do dwóch pozostałych zarzutów nie mam zastrzeżeń, na jakiej podstawie stwierdzono znieważenie zwłok? Dlatego że matka została pochowana na ogrodzie a nie na cmentarzu? Czy dlatego, że pochówek odbył się bez obecności proboszcza?