Ewa Kopacz w PE już pomaga Polsce. ( t_e_o_m_o )

No i prawidłowo. Trzeba stymulować bandę Kaczorawieckich do przestrzegania prawa.