Francja. W trakcie budowy osiedla odkryto rzymskie cmentarzysko z początku n.e. ( Zwiadowca_Historii )

@Bover: Deweloper pieniądze odzyska a zniszczone stanowisko jest nieodwracalne dla kultury i dziedzictwa. Tylko u nas są oni półbogami i robią co chcą…