Inhibitory MAO – leki, które mówią „STOP” depresji ( poradnik_zdrowie )

@Mirrodin: pewnie tym, czym są „żółte papiery” w ogólnym rozumieniu. Czyli zaświadczeniem o niepoczytalności. Nazwa „żółte” wzięła się od problemów starego systemu. Papier zmieniał barwę z białego na żółty pod wpływem czasu. Większość takich orzeczeń była więc swojego czasu żółta.