Izrael wymusza na dzieciach przyznanie się do przestępstw których nie popełniły ( Tonopah )

Trudno dziś nie być antysemitą.