Jacht „I Love Poland” jest poważnie uszkodzony. Miał promować Polskę na świecie ( a-internauta )

@hrabia_ponimirski: Nic sie nie zmieniło od czasu prlu. Dalej trzeba być w partii by coś zdziałać w tym chlewie obsranym gównem.