Kolej Transsyberyjska ZIMĄ. 74H w rosyjskim pociągu ( GBDZ )

@jc-denton: to była tylko obserwacja, sam tak siedzę ( ͡° ʖ̯ ͡°)