Ksiądz od lat oskarżany o molestowanie jest proboszczem ( Kempes )

@brightside: no jest dla ludzi słabych psychicznie. To wada? Czy lepiej eliminować słabe jednostki?