Ksiądz zażądał ogromnej sumy od rencisty za pogrzeb żony. Podarł też kartę zgonu ( xandra )