Mentzen: globalne ocieplenie jest faktem, tylko co z tego? ( sorek )

15:55 to akurat słabe. Trzeba ograniczać i to dotyczy też nas.