My Message To The Guy Who Threatened My Life ( naydah )

@aoli: biblie przeczytałem. Nie ma innych historycznych źródeł wskazujących że krzywdził – w przeciwieństwie do kościoła czy Mahometa