Naloty policji i rozbicie grupy Sparks wywołało zapaść na scenie piratów… ( jestemjakijestem1212 )

W tekście jest błąd

„merykańska Izba Handlowa szacuje, że w 2019 roku piractwo cyfrowe spowodowało utratę dochodów w wysokości 29,2 miliarda dolarów i zlikwidowało do 560000 miejsc pracy w Ameryce.”

To nie piractwo ale blokady regionalne, lenistwo w ulepszaniu/dodawaniu nowych rzeczy oraz mnogość serwisów gdzie trzeba płacić abonament. Bo twórca sobie postanowił, że utrudni innym życie i stworzy własną platformę do video