Norman Finkelstein. Żyd który demaskuje metody macherów od holocaustu. ( AmberGoldman )

Nie tylko ja, znakomita większość ofiar holokaustu nie zamierza ani doprowadzać Polski do gospodarczej ruiny, ani tym bardziej pozbawiać polskie dzieci przedszkoli, szkół czy parków. Bo do tego sprowadziłaby się restytucja naszego mienia.

@Amadeo: Aż za serce łapie i ściska…