Nowe fakty. Księża wezwali policję i… dostali pouczenie, ale to nie koniec. ( xandra )

@MartinoBlankuleto: Widocznie tak. Dla mnie to by mógł wejść na ołtarz i tam nasrać nawet