O rety, krety! ( lukas-92 )

@artur-z: ty tak ze zwierzakami chcesz postępować? Zaraz cię jakaś organizacja podpierdo.i( ͡° ͜ʖ ͡°)