Obronił podwładnego przed fałszywym oskarżeniem o gwałt, poszedł na niego raport ( Cierniostwor )

@Cierniostwor: nie mogę przywrócić jej z historii