Panie, a szpachlowany był? ( nophp )

Jak to kiedyś śpiewała artystka:
W samochodach z kartonu nie ma wolnej miłości