Pawłowicz i Piotrowicz idą do TK. Gigantyczna pensja już do końca życia ( Szewczenko )

Bardzo dobrze. Wiernych partii i naczelnemu wodzowi oficerów politycznych należy godnie nagradzać.