Pierwszy bezobsługowy sklep Carrefour. Kolejna sieć omija zakaz handlu ( maxwol )

@tomaszq: nie dowiesz się dopóki nie sprawdzisz, można zamiast jak zazwyczaj pakować H&S do koszyka powachac inne. Na co nam dobrobyt i wolność wyboru jak z niego nie korzystamy?