Płatność bez gotówki albo grzywna – nowy pomysł greckiego rządu ( bizmut )

@RobertKowalski: Mati mu wytłumaczył co i jak, już ty sie nie bój.