Pracownik Wiksa Polski Kebabski szkaluje i grozi przemocą na swoim fanpeju ( EissIckedouw )

@bartbartz: Przypomnijmy oryginał, bo jest trochę inny: