Protest taksówkarzy. Ponad 60 wniosków o ukaranie ( jata12 )

Dajcie numer do Uberka w Gdańsku bo do taksówy nie wsiądę.