Przejażdżka po cygańskiej wsi w rumuńskiej Transylwanii ( JakubWedrowycz )

@ArcherID: Nie masz racji, polskiej wsi dawno nie widziałeś.