Rośnie konkurencja dla PKP. Leo Express otwiera kolejne połączenie Polski… ( HaHard )

@thethreatisreal: masz w rozkładzie podane 4,5 godziny.