Spis znalezisk uznanych za informację nieprawdziwą opublikowanych w 2kw 2019. ( jankurek83 )

@hanka_jeszcze_dziewica: …… i jak dyskutować z kimś kłamiącym w żywe oczy