Starzenie się ludności UE. Polska liderem ( yeron )

@ahoq:

ci przybysze są często zintegrowani
Nie, nie są.