Terlikowski: Katolicy w Polsce są dziś mniejszością ( lnwsk )

@panczekolady Wierząca gdy poczuje brak kontroli ze strony wspólnoty to zachowuje się czasem gorzej niż karyna