To nie Paryż. To Warszawa ( mat9 )

@patchupdate: Tak. W milionach. Bodaj 20 milionów Polaków żyje poza granicami kraju.