W kopalniach kobaltu giną dzieci. Ich rodziny pozywają m.in. Apple, Teslę… ( HaHard )

@Redguard: Są też takie, które idą tam, żeby utrzymać rodzinę, która jest niezdolna do pracy przez chorobę. Te firmy same w sobie nie zatrudniają te dzieci, jak to określiłeś, ale przyczyniają się do tego. To żadna tajemnica, że wykorzystuje sie dzieci przy wydobywaniu różnych surowców dla znanych potężnych marek.