Wicepremier Bułgarii: Wydaliśmy prawie 500 mln euro na integrację Romów…. ( AurenaZPolski )

https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_diaspora
oraz takie małe porównanie liczebności Cyganów 3 krajów z 2011r (ogół ludności/ ilość cyganów/ procent społeczeństwa):
Rumunia: 16.792k / 621k / 3%
Bułgaria: 5.664k / 325k / 4,9%
Węgry: 8.504k / 315k / 3,2%