WIOŚ nie chce kontroli w WIOŚ. ( veiru )

@JakubWedrowycz burdel to nasza narodowa specjalność