„Wynagrodzenie za czas strajku się po prostu nie należy”. Jasne stanowisko rządu ( radiozetbiznes )

@mario-zdk: spokojnie, nie denerwuj się