Zespół ds. reparacji policzył: straty wojenne Polski to 886 mld dolarów ( tvp_info )

straty zydow wyceniono na 2bln $