Znak pogardy dla ofiar – Kościół ma pochować abp Paetza w archikatedrze ( Takiseprzecietniak )

@Sabarolus: Ja kłamię? Powtarzam to co napisał największy wielkopolski dziennik. GŁOS