Znany amerykański prawicowiec sam sobie wysyłał pogróżki i pozował na ofiarę ( Bednar )

Nie tak dawno było o murzynie pedale, który sam się pobił… . Spier@#$doliny i atencjusze znajdą się wszędzie.